Staart
StartsidaRKW InfoRKW ProdukterKontaktuppgifter
FI SE EN 

/upload/linkit/RKW Info

Miljöpolitik

Miljövården är en viktig del i Rosenlew RKW Finland Ab:s verksamhet. Vi strävar till att bära vårt ansvar för bevarandet av naturen och strävar till att styra utvecklingen mot mindre miljöbelastning.

Verksamheten

Vi utvecklar hela tiden våra verksamhetsprinciper i enlighet med lagstiftningens krav, med beaktande av tekniska och ekonomista förutsättningar, samt marknadens behov.

Råmaterial

Råmaterialen vi använder, polyolefinplast och fiberbaserade material är trygga att använda och de kan återanvändas, återvinnas eller utnyttjas i energiproduktionen. Vår målsättning är en effektiv användning av energi och råmaterial, minimering av avfall och en ansvarsmedveten avfallshantering.

Personalen

Genom en kontinuerlig skolningsverksamhet strävar företaget till att förkovra personalens kunnande och medvetenhet i miljöfrågor.

Myndigheterna

I all vår verksamhet uppfyller vi de krav som lagarna och ifrågavarande myndigheter ställer. För undantagssituationer upprätthåller vi planer i samarbete med brand- och räddningstjänsten, samt med andra myndigheter.
Vi utvärderar regelbundet hur man följer dessa principer i vår verksamhet.

PYR-certifikat

Förpackningsbranschens Miljöregister PYR Ab har beviljat ett certifikat till Rosenlew RKW Finland Ab gällande återvinningen av förpackningar.

PYR-certificat